Vtis

Setekar d.o.o.
Kidričeva cesta 25
3000 Celje

Kontakt
E-mail: info@setekar.eu
GSM: +386 (41) 621 886


Urejanje / Ažuriranje internetne strani
Tine Janžek
info@setekar.euGrafik / Design
MTP-Studio
D – 84028 Landshut
www.mtp-studio.deContent

Management / Programiranje
Design Keller Internetagentur
www.design-keller.de

 

Pravice intelektualne lastnine

 

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.otokar.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto, je Setekar d.o.o.. Znak Setekar d.o.o. je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

 

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.otokar.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.otokar.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Setekar d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta in mest, ki so na kakršenkoli način povezana s spletnim mestom www.otokar.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Setekar d.o.o. za vse primere izključena. 

 

Omejitev odgovornosti

 

Setekar d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Setekar d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in vzdrževanju Spletnega mesta, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta, ali nezmožnosti uporabe le-tega. Setekar d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta. Setekar d.o.o., pooblaščena fizična ali pravna oseba, lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto ali pogoje uporabe spletnega mesta. 

 

Varstvo osebnih podatkov

 

Kakršnikoli podatki, ki jih Setekar d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo Setekar d.o.o..  Setekar d.o.o. vse, na kakršenkoli način pridobljene podatke, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskim zakonikom. 

 

Splošno

 

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. 

</article>

 
© 2024 MÁS K&M 2012, S.L.   Domov | Kontakt | Zemljevid strani | Vtis